Welkom bij Human Perspective

Human Perspective ondersteunt organisaties bij het oplossen van mens- en werk gerelateerde vraagstukken, het implementeren van gekozen oplossingsrichtingen en het regisseren van verandering.

Wat biedt Human Perspective?

Advies
Wij komen vlot tot een integrale analyse van jullie situatie, waarmee wij het daadwerkelijke probleem én concrete vervolgacties scherp krijgen. In onze 25 jaar ervaring als arbeids- en organisatiepsycholoog hebben wij vooral geleerd dat iedere vraag uniek is en daarmee maatwerk noodzakelijk voor succes. Het geven van een goed passend advies begint voor ons altijd met het zorgvuldig in kaart brengen van de héle situatie van een organisatie.

Coaching
Wij ondersteunen je leerproces door je op een respectvolle, constructieve en inspirerende wijze te prikkelen. Coaching is een effectieve manier om mensen individueel, in één-op-één gesprekken, te helpen hun effectiviteit in het functioneren te verbeteren en het plezier in het werk te vergroten. Afhankelijk van wat nodig is interveniëren wij op het niveau van gedrag, vaardigheden, waarden en normen of de diepere laag van het onderbewuste.

Assessment
Deelnemers ervaren een assessment bij ons als positief, stimulerend en herkenbaar. Een assessment maakt het mogelijk om iemands capaciteiten en vaardigheden op een snelle, gedegen en betrouwbare wijze in kaart te brengen. Aan de hand van een diepte-interview, psychologische testen en praktijksimulaties brengen wij de capaciteiten, persoonlijke voorkeuren en gedragsstijlen van mensen in kaart. Naast eventuele ontwikkelpunten hebben wij ook aandacht voor iemands kwaliteiten om mogelijke aandachtspunten te kunnen compenseren.

Training
Wij realiseren daadwerkelijke gedragsverandering, ook op de langere termijn. Training is een effectieve manier om mensen een bepaalde vaardigheid aan te leren of dysfunctionele patronen en gedragingen in een groep te veranderen. Door met en van elkaar te leren kunnen jullie je effectiviteit verbeteren én tot meer plezier in het samenwerken komen.

Over Human Perspective

Wij zijn Angelique van Geerenstein en Brigitte van Birgelen. Wij zijn adviseur, coach en trainer op het gebied van persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Vijfentwintig jaar geleden zijn wij, vanuit een fascinatie voor mensen Psychologie gaan studeren. Daarna hebben wij, eerst een tiental jaren in dienst bij gerenommeerde bureaus en vervolgens als freelancer, ondervonden wat daar allemaal bij komt kijken. Gaandeweg hebben wij geleerd om goed helder te krijgen wat nu precies de vraagstukken en problemen zijn die het functioneren, communiceren en samenwerken in organisaties belemmeren. Wat wij inmiddels ook goed in de vingers hebben, is het maken van de vertaalslag van deze integrale analyse naar een concreet op maat gemaakt plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Onze klanten, veelal directeuren, managers en HR-professionals uit zowel de publieke als de commerciële sector, zien ons als samenwerkingspartners. Wij denken mee en helpen mee.

Human Perspective - Angelique en Brigitte

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

“Jullie kracht zit in het feit dat jullie met je kennis, kunde en ervaring iedere keer weer opnieuw maatwerk kunnen leveren. Welke coachee ik ook naar jullie doorstuur voor een intake, ik krijg altijd de feedback terug dat er een klik is en deze (en de leidinggevende) jullie voorgestelde aanpak ziet zitten. Ook jullie offertes zijn iedere keer weer een 100% fit met wat de coachee en zijn of haar omgeving nodig hebben. Ondanks dat de verwachtingen inmiddels hoog zijn, weten jullie deze iedere keer weer te overtreffen.”

HR Manager, Innovatief Kennisinstituut

“De training is zodanig opgebouwd en vormgegeven dat iedereen er heel veel uit kan halen en van elkaar kan leren. Het is niet zomaar het aanleren van een trucje, wat je na de training eigenlijk meteen weer bent vergeten. Het is eigenlijk een heel traject, een combinatie van individuele coaching met als extra bonus de kennis, ervaring en feedback van de groep. De sfeer die jullie weten te creëren heeft dit mogelijk gemaakt. En het belangrijkste; ik heb het mijzelf helemaal eigen gemaakt en hoef er niet eens meer bij na te denken.”

Senior Associate, Internationale Financiële Dienstverlener

“Dank jullie wel voor de vele inzichten die ik heb gekregen tijdens de assessmentdag. Met jullie persoonlijke en oprecht geïnteresseerde benadering heb ik echt mijn ware zelf kunnen laten zien. Via jullie heb ik naar mijzelf kunnen kijken in een veilige omgeving en daarmee veel geleerd over mijn kwaliteiten en nog te ontwikkelen punten.”

Leidinggevende Productie, Internationale Industriële Dienstverlener

Onze projecten

Lees hier meer over hoe wij binnen een innovatieve high tech organisatie een versnelde ontwikkeling van het aanwezige leiderschapspotentieel hebben gerealiseerd, hoe het creëren van één gezamenlijk perspectief binnen een industriële organisatie heeft geleid tot verbeterde samenwerking en hoe een assessment als objectief instrument kan dienen om de reorganisatie binnen een groot justitieel orgaan vorm te geven.

Wij werken voor o.a.: