TRAINING

Wij realiseren daadwerkelijke gedragsverandering, ook op de langere termijn.

Training is een effectieve manier om mensen een bepaalde vaardigheid aan te leren of dysfunctionele patronen en gedragingen in een groep te veranderen. Door met en van elkaar te leren kunnen jullie je effectiviteit verbeteren én tot meer plezier in het samenwerken komen.

Vorm en inhoud van trainingen bij Human Perspective zijn zeer divers omdat ieder team, iedere organisatie en iedere vraag uniek is. Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring met verschillende methoden om juist die in te zetten die het meeste effect genereren, ook op de lange termijn. Het is immers van cruciaal belang dat het geleerde beklijft bij de deelnemers en de beweging die ingezet is stand houdt. Kenmerkend voor onze trainingen is het stimuleren van een open gespreksklimaat en onderling vertrouwen, waarin het plezier in het samen leren en vooruit komen voorop staat.

Voorbeelden van training:

• Presentatievaardigheden
• Leidinggevende vaardigheden (leiderschap, situationeel leidinggeven, voeren van beoordelingsgesprekken)
• Gesprekstechnieken
• Persoonlijke effectiviteit
• Omgaan met verschillende culturen
• Interviewvaardigheden
• Coach the coach

human perspective training