COACHING

Wij ondersteunen je leerproces door je op een respectvolle, constructieve en inspirerende wijze te prikkelen.

Coaching is een effectieve manier om mensen individueel, in één-op-één gesprekken, te helpen hun effectiviteit in het functioneren te verbeteren en het plezier in het werk te vergroten. Afhankelijk van wat nodig is interveniëren wij op het niveau van gedrag, vaardigheden, waarden en normen of de diepere laag van het onderbewuste.

Soms is het heel duidelijk waaraan gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld als het iemand ontbreekt aan beïnvloedend vermogen, assertiviteit of leidinggevende vaardigheden.

Soms is het ook minder duidelijk waaraan gewerkt zou moeten worden. Bijvoorbeeld als mensen oververmoeid zijn, snel in conflicten verzeild raken of slordig werken.

Soms zijn de moeilijkheden meer van persoonlijke aard en gaat het om dysfunctioneel gedrag of hardnekkige patronen. Bijvoorbeeld omgaan met faalangst, last hebben van een negatief zelfbeeld of overgevoeligheid.

In alle gevallen onderzoeken we eerst in een intakegesprek samen met de coachee en indien gewenst de leidinggevende wat de belemmeringen in de huidige werksituatie zijn en op welke punten er een ontwikkelingsslag gemaakt zou moeten worden. In overleg zetten we soms ook psychologische testen in om beter zicht te krijgen op iemands persoonlijke gedragsstijl. Vervolgens schrijven wij een voorstel voor een coachingstraject op maat en gaan wij na akkoord van alle partijen van start.

De vorm en de inhoud van onze coachingstrajecten zijn zeer divers omdat iedere coachee, klantorganisatie en vraag uniek is. Met onze uitgebreide ervaring met verschillende coachingstechnieken lukt het ons altijd om een aanpak te vinden die optimaal aansluit bij de behoeften van de coachee. Wij vinden het ook belangrijk om het contact tussen de coachee en diens omgeving te stimuleren en zoeken ook zelf actief het contact met jullie organisatie en de leidinggevende. Ook om zo te bewerkstelligen dat jullie de coachee maximaal kunnen ondersteunen bij diens ontwikkeling.

Kenmerkend voor al onze coachingstrajecten is een persoonlijke, positieve en praktische benadering, met oog voor de eigenheid van iedere coachee en de omgeving waar deze in opereert.

Voorbeelden van coachingsthema’s:
• Ik heb de laatste tijd zo weinig energie en geen zin meer om naar mijn werk te gaan.
• Ik heb steeds maar conflicten met mijn leidinggevende en weet niet zo goed ik hier mee om moet gaan.
• Ik vind het heel spannend om te presenteren en merk dat ik die situaties steeds meer ga vermijden.
• Ik ben heel ambitieus maar weet niet zo goed waar ik mij op moet richten.
• Ik pieker veel over mijn werk en kan het thuis niet van mij af zetten.
• Ik heb sinds een half jaar een leidinggevende functie maar twijfel over hoe ik deze rol vorm moet geven en of het wel bij mij past.
• Ik loop vaak vast op het werk, heb geen overzicht en krijg mijn werk vaak niet af.
• Ik heb het gevoel dat ik alle ballen niet meer in de lucht kan houden en overal tekortschiet.

human perspective coaching