PROJECTEN

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Versnelde ontwikkeling van managers naar leiders
In opdracht van een innovatieve, high tech organisatie hebben wij in samenwerking met de huidige leiders en HRM een versnelde ontwikkeling van het aanwezige leiderschapspotentieel gerealiseerd. Door dit samen met de business gestructureerd vorm te geven zijn de managers van nu actief met hun professionele ontwikkeling bezig om de leiders van de nabije toekomst te worden.

Eén gezamenlijk perspectief leidt tot verbeterde samenwerking
Gebrek aan vertrouwen richting directie, hoog ziekteverzuim, weinig verloop en veel conflicten binnen en tussen afdelingen, in combinatie met een cultuur waarbij iedereen elkaar de schuld geeft. In opdracht van een industriële organisatie hebben wij een verbeterde samenwerking én mentaliteitsverandering gerealiseerd en gaan mensen weer samen op zoek naar oplossingen voor bestaande problemen.

Assessment als een objectief instrument om de reorganisatie vorm te geven
Bij een reorganisatie van een groot justitieel orgaan hebben wij middels assessments zo goed en objectief mogelijk kunnen bepalen voor wie welke functie het meest passend zou zijn én hebben wij in kaart gebracht voor wie welke investering nodig en haalbaar is om tot zijn recht te komen op de nieuwe plek. Daarbij hebben wij veel aandacht gehad voor de mensen, hun vragen beantwoord en twijfels kunnen adresseren, waardoor iedereen zichzelf heeft kunnen laten zien en het assessment zowel voor de organisatie als haar medewerkers veel heeft opgeleverd.