ADVIES

Wij komen vlot tot een integrale analyse van jullie situatie, waarmee wij het daadwerkelijke probleem én concrete vervolgacties scherp krijgen.

In onze 25 jaar ervaring als arbeids- en organisatiepsycholoog hebben wij vooral geleerd dat iedere vraag uniek is en daarmee maatwerk noodzakelijk voor succes. Het geven van een goed passend advies begint voor ons altijd met het zorgvuldig in kaart brengen van de héle situatie van een organisatie.

Soms kan de te kiezen oplossingsrichting erg voor de hand liggen. Bijvoorbeeld als een organisatie een Performance Management Systeem wil ontwikkelen en implementeren. Of als een organisatie een nieuwe koers gaat varen en medewerkers nieuwe vaardigheden moeten leren. Of als afdelingen met verschillende ‘bloedgroepen’ met elkaar samen moeten gaan werken.

Soms is het ook minder gemakkelijk te duiden wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld als het ziekteverzuim ‘ineens’ groter wordt. Of als er weerstand is tegen bepaalde veranderingen. Of als blijkt dat er een ander soort leiderschap nodig is, maar nog niet duidelijk is wat precies en hoe dit vormgegeven moet worden.

In alle gevallen onderzoeken wij samen met jullie wat er nu precies aan de hand is. Wij komen tot een scherpe analyse en een concreet en realistisch plan van aanpak door gebruik te maken van de kennis en ervaring die er al is binnen jullie organisatie, samen met onze eigen expertise, nieuwsgierigheid en ‘frisse blik’. Wij zorgen door helderheid te verschaffen en vertrouwen te creëren dat er draagvlak ontstaat om met elkaar aan de slag te gaan.

Soms in de vorm van inhoudelijke ondersteuning van de interne professional. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een competentieprofiel, het nemen van besluiten te aanzien van veranderingen of het vormgeven van een management development programma.

In veel gevallen spelen wij desgewenst ook een rol in de uitvoering van het advies. Bijvoorbeeld bij het schrijven van functieprofielen of het opstellen van een competentieprofiel, het uitvoeren van assessments en development centers, het coachen van medewerkers of het geven van trainingen.

Voorbeelden van adviesvragen:

• Kunnen jullie ons helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een Performance Management Systeem?
• Wij willen graag mentorschap invoeren binnen onze organisatie, hoe kunnen we dat het beste vormgeven en onze mensen selecteren voor en opleiden tot mentors?
• Wij willen de ontwikkeling van onze medewerkers meer formeel en structureel vormgeven.
• Wij willen in het hier en nu de leiders voor de toekomst aantrekken. Kunnen jullie ons helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een traineeship en het vormgeven van hun ontwikkelpad in de gewenste richting.
• Binnen onze organisatie heerst een eilandjescultuur, waardoor de verschillende afdelingen niet goed samen werken. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?
• Medewerkers hebben weinig vertrouwen in het management, wat leidt tot veel (stille)weerstand. Kunnen jullie ons helpen dit te herstellen?

human perspective advies