ASSESSMENT

Deelnemers ervaren een assessment bij ons als positief, stimulerend en herkenbaar.

Een assessment is een snelle manier om op een gedegen en betrouwbare wijze de capaciteiten en vaardigheden van iemand in kaart te brengen. Aan de hand van een diepte-interview, psychologische testen, reflectie-opdrachten en praktijksimulaties brengen wij genuanceerd de capaciteiten, persoonlijke voorkeuren en gedragsstijlen van mensen in kaart. Naast eventuele valkuilen en ontwikkelpunten hebben wij ook aandacht voor iemands kwaliteiten om mogelijke aandachtspunten te kunnen compenseren.

Een assessment kan verschillende doelen hebben.
• Bij een selectieassessment doen wij uitspraken over de mate waarin er sprake is van een ‘match’ tussen het functieprofiel en wat iemand in huis heeft.
• Bij een ontwikkelassessment geven wij aan wat iemand nodig heeft om een stap te kunnen maken naar een functie waarin er meer of iets anders van hem wordt gevraagd dan in zijn huidige werk. Tevens maken wij inzichtelijk welke investering daarvoor nodig is van de verschillende partijen.
• Bij een potentieelassessment wordt in kaart gebracht wat gezien de capaciteiten, vaardigheden, interesses en ontwikkelpunten passende vervolgstappen zouden kunnen zijn in iemands loopbaan.
Voorafgaand aan het assessment bepalen wij samen met jullie wat de precieze onderzoeksvraag moet zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bij een selectie assessment samen op zoek gaan naar het antwoord op de vraag “Wat onderscheidt een succesvolle van een minder succesvolle medewerker binnen onze organisatie?” en dit vertalen naar een concrete focus en invulling voor het assessment.

Tijdens onze assessments hanteren wij een persoonlijke en gelijkwaardige benadering. Om een juist en volledig beeld te krijgen van de persoon is het immers belangrijk dat deze zichzelf kan laten zien en tot zijn recht kan komen. Aan het begin van de dag starten wij dan ook met een uitgebreide kennismaking, waarbij wij stilstaan bij de focus van het assessment en er voor de deelnemer ruimte is om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Ook vinden wij het belangrijk dat er gedragenheid en acceptatie ontstaat voor het door ons gegeven advies. Dat is immers de basis om met de adviezen aan de slag te gaan.

Aan het einde van de assessmentdag nemen wij de deelnemer mee in de analyse die vanuit het assessment is ontstaan door de resultaten te bespreken. Daarbij is er voor de betreffende persoon ruimte om daar een toelichting op te geven, een nuancering in aan te brengen en er vragen over te stellen. Dit resulteert vrijwel altijd in een deelnemer die na het assessment tevreden en met nieuwe inzichten naar huis gaat, met het gevoel gezien en gehoord te zijn. De assessmentrapportage, die kort daarop volgt, is dan ook zonder uitzondering herkenbaar. Deelnemers ervaren een assessment bij Human Perspective als positief en stimulerend.

Voorbeelden van assessmentvragen:
• Uit de sollicitatieprocedure zijn een drietal mogelijke kandidaten naar voren gekomen voor de functie van Teamleider. Wij willen graag weten wie het beste past binnen onze organisatie.
• Voor de vacature van front office medewerker hebben wij een interne kandidaat die momenteel werkzaam is op de back office. Kunnen jullie kijken of hij over voldoende commerciële vaardigheden beschikt zonder dat hier al te veel investering voor nodig is.
• Voor het slagen van onze reorganisatie is het noodzakelijk dat onze medewerkers meer klantgericht gaan werken. Kunnen jullie op individueel niveau in kaart brengen wat ieders kwaliteiten zijn en wat zij nog op dit vlak moeten ontwikkelen.
• Wij hebben een aantal medewerkers die boventallig zijn geworden. Kunnen jullie samen met hen onderzoeken wat een passende vervolgstap in hun loopbaan zou zijn.
• Wij hebben een vacature en willen graag in kaart brengen wat er nodig is vanuit het bestaande team. Kunnen jullie samen met ons kijken wat in het team al vertegenwoordigd is en wat nog ontbreekt.